Politica de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal 1. Confidențialitate datelor

CLINICA JOSE SILVA SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, vă prezentăm într-o manieră cât se poate de transparentă informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de utilizatori ai website-ului www.clinicajosesilva.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.clinicajosesilva.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, desktop. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile exprimate în această politică, legate de utilizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să nu utilizați site-ul ww.clinicajosesilva.ro.

 1. Securitatea datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, CLINICA JOSE SILVA SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor CLINICA JOSE SILVA SRL.

III. Acordul de colectare a datelor cu caracter personal

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

CLINICA JOSE SILVA SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.clinicajosesilva.ro
 2. Activități comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări produselor regăsite la CLINICA JOSE SILVA SRL
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor CLINICA JOSE SILVA SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.clinicajosesilva.ro),  îmbunătățirea calității serviciilor.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.
 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.clinicajosesilva.ronume, prenume, e-mail, telefon, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.clinicajosesilva.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies. Pentru mai multe informații cu privire la datele Cookies colectate vă rugăm să consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă pe site.
 2. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor CLINICA JOSE SILVA SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newsletter (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, obișnuințe/ preferințe/ comportament.
 3. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de  CLINICA JOSE SILVA SRL, îmbunătățirea calității serviciilor: : nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, voce, obișnuințe/ preferințe/ comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți.
 4. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca  CLINICA JOSE SILVA SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dumneavoastră de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea CLINICA JOSE SILVA SRL de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.
 1. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus,  CLINICA JOSE SILVA SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai CLINICA JOSE SILVA SRL (cum este cazul companiilor cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă CLINICA JOSE SILVA SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate precum și dumneavoastră, ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele înregistrare de  CLINICA JOSE SILVA SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor acesteia.

VII. Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către  CLINICA JOSE SILVA SRL prin accesarea formularului de contact la adresa www.clinicajosesilva.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail clinicajosesilva@yahoo.com.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către CLINICA JOSE SILVA SRL a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către CLINICA JOSE SILVA SRL și este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

VIII. Prevederi speciale legate de minori 

CLINICA JOSE SILVA SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

CLINICA JOSE SILVA SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul CLINICA JOSE SILVA SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale CLINICA JOSE SILVA SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la CLINICA JOSE SILVA SRL. numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

IX: Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. De asemenea, CLINICA JOSE SILVA SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 1. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, CLINICA JOSE SILVA SRL nu își asumă nicio responsabilitate.   

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

Politica de utilizare Cookie-uri

  1. Politica de utilizare Cookie-uri
   Aceasta politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de CLINICA JOSE SILVA SRL cu sediul social strada Jose Silva, nr 10, Timișoara, județul Timiș (denumită în continuare clinicajosesilva.ro).
  2. Ce sunt Cookie-urile?
   Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).
  3. La ce sunt folosite cookie-urile?
   Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

  Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiența plăcută de navigare și susțin eforturile clinicajosesilva.ro pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor precum: preferințele în materie de confidențialitate online sau publicitate relevantă.

  De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

  1. Ce cookie-uri folosim?
   Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urma sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web).

  Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

  1. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?
   O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
  • Cookie-uri de performanță a site-ului
  • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
  • Cookie-uri pentru geotargetting
  • Cookie-uri de înregistrare
  • Cookie-uri pentru publicitate
  • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
  1. Conțin cookie-urile date personale?

  Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

  Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

  1. Ștergerea cookie-urilor
   În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit.

  Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a

  Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

  1. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
   Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptata preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

  Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

  Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

  • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
  • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
  • Reținerea filtrelor de protectie a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
  • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
  • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
  • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.
  1. Securitate și probleme legate de confidentialitate

  Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecința, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

  Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

  În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergerea automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

  Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
  Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

  Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata).

  Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

  Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.
  Datorită flexibilității lor și a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

  Iată câteva sfaturi care vă pot asigura ca navigați fara griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

  • Particularizați-vă setarile browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
  • Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
  • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
  • Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

  Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitatile browserului sau să descarce software periculos.
  Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat.

  Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

  Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

  Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

  Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.

  Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.
  Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
  Cookie settings in Internet Explorer
  Cookie settings in Firefox
  Cookie settings in Chrome
  Cookie settings in Safari
  10. Linkuri utile
  Dacă doriți să aflați mai multe infromatii despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
  Microsoft – Description of Cookies
  All About CookiesCâteva cuvinte


Clinica Jose Silva este un model de seriozitate si de profesionalism, nu numai datorita perfomantelor medicilor care lucreaza ci si datorita atentiei cu care acestia isi tratateaza fiecare pacient in parte.

Website designed by INNOVATION MKT&IT

Politica de cookie si GDPR
Subscribe


Înscrieți-vă la newsletter pentru a primi toate noutățile și reducerile Clinicii Jose Silva  © 2019 Clinica Jose Silva | Toate drepturile rezervate.

  Call Now Button